Hướng dẫn chuyển TON về ví Tonkeeper cực nhanh, không bị nghẽn mạng

Bước 1 : Tạo ví @Wallet trên Telegram 

Bước 2 : Cách để chuyển USDT về ví @wallet Telegram

Vì nghẽn mạng nên các bạn không thể chuyển Ton trực tiếp từ sàn giao dịch về ví Tonkeeper, nên đầu tiên bạn phải swap Ton sang Usdt

-Sau khi có usdt các bạn chuyển về ví @wallet telegram theo hướng dẫn dưới đây : 
* Vào ví sàn giao dịch
* Quay lại ví @wallet Telegram để Coppy địa chỉ nhận USDT (TCR20)
* Quay lại sàn giao dịch dán địa chỉ nhận và gửi USDT từ sàn về theo mạng TRC20
Xác nhận giao dịch xong các bạn đợi 2 phút quay lại ví @wallet Telegram kiểm tra xem USDT đã về chưa

Bước 3 : Swap USDT sang TON trên @wallet Telegram

Bước 4 : Chuyển Ton từ @wallet Telegram sang ví Tonkeeper

* Qua Tonkeeper coppy địa chỉ nhận Ton
* Quay lại @wallet Telegram để gửi TON lên
* Trở lại ví Tonkeeper kiểm tra xem TON đã về chưa
Chúc các bạn thao tác thành công và kiếm thật nhiều $$$ trong hệ TON!